Thumbnail
Magpie

White Whistle Trinket Tray

£17.49

Product Details

White Whistle Trinket Tray by Magpie. Material: Bone Porcelain. Size: 13 x 13 cm.